STRONA G紟NA

   AKTUALNO列I

A A A

    WARTO WIEDZIE


Mapy cyfrowe w powiecie 鈍idnickim 
03.07.2015
Od 2006 r. powiat 鈍idnicki na ca造m obszarze ma pokrycie numeryczn map ewidencyjn w zakresie tre軼i dotycz帷ej dzia貫k, klasou篡tk闚 i budynk闚. Zakres informacyjny stanowi帷y tre嗆 mapy ewidencyjnej podlega systematycznej aktualizacji i dostosowaniu do obowi您uj帷ych przepis闚 prawa. 

| wi璚ej ... |


Nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego 
26.06.2015
17 czerwca 2015 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 831 opublikowano nowelizacj Prawa geodezyjnego i kartograficznego zmieniaj帷 przepisy w sprawie uwierzytelniania dokumentacji geodezyjnej oraz odpowiedzialno軼i zawodowej geodet闚 i kartograf闚. Akt wejdzie w 篡cie 1 lipca 2015 r.

| wi璚ej ... |


Rozporz康zenie w sprawie GESUT coraz bli瞠j
26.06.2015
Projekt rozporz康zenia ministra administracji i cyfryzacji w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT zosta rozpatrzony przez Komitet Rady Ministr闚 ds. Cyfryzacji - podaje Rz康owe Centrum Legislacji.

| wi璚ej ... |


MAx NOWELIZACJA PRAWA BUDOWLANEGO I NOWE OBOWI╴KI GEODET紟
24.06.2015
Ustaw z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niekt鏎ych innych ustaw (Dz. U. z dnia 27 marca 2015 r. , poz. 443) wprowadzone zosta造 zmiany do obowi您uj帷ego dotychczas Prawa budowlanego. Nowe przepisy wprowadzi造 szereg zmian w procedurze pozwole na budow, zg這sze wykonywania rob鏒 budowlanych oraz odbioru tych prac.

| wi璚ej ... |


INFORMACJA
09.07.2014
Z uwagi na nowelizacj przepis闚 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (zmiana stawek oraz sposobu obliczania op豉t za udost瘼nienie materia堯w zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.in rzeczoznawcom maj徠kowych) informujemy, 瞠 z dniem 12 lipca br. “Portal rzeczoznawcy” zostanie zamkni皻y do czasu dostosowania go do nowych regulacji prawnych. Planuje si, 瞠 prace dostosowawcze potrwaj ok. miesi帷a. Za utrudnienia bardzo przepraszamy.


REWOLUCJA W GEODEZJI
09.07.2014
Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w 安idnicy informuje, 瞠 4 lipca br. w Dzienniku Ustaw poz. 897 opublikowana zosta豉 nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego (dalej Pgik). Poza kilkoma wyj徠kami nowe przepisy wchodz w 篡cie 12 lipca br.

| wi璚ej ... |


Starosta i gminy wymieniaj si danymi
05.02.2014
Jeszcze w 2013 roku Starosta 安idnicki podj掖 inicjatyw wsp馧pracy z gminami powiatu 鈍idnickiego w zakresie dost瘼u i wymiany danych pomi璠zy rejestrami publicznymi jakimi s ewidencja grunt闚 i budynk闚 (EGiB) oraz ewidencja miejscowo軼i, ulic i adres闚 (EMUiA). Obowi您ek prowadzenie niniejszych ewidencji wynika z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz.1287 z p騧n.zm.), przy czym organem prowadz帷ym pierwsz ewidencj (EGiB) jest starosta, a drug (EMUiA) odpowiednio prezydent, burmistrz lub w鎩t.

| wi璚ej ... |


Modernizacja EGiB miasta 安idnica zako鎍zona
13.12.2013
Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w 安idnicy informuje, 瞠 w dniu 20 listopada b.r. w Dzienniku Urz璠owym Wojew鏚ztwa Dolno郵御kiego, pod pozycj 5852, Starosta 安idnicki og這si informacj, o tym, 瞠 od dnia 26 pa寮ziernika 2013 r. w obr瑿ach ewidencyjnych: 0001 Osiedle M這dych, 0002 Zawisz闚, 0003 Fabryczna, 0004 字鏚mie軼ie po這穎nych w mie軼ie 安idnica, obowi您uje zmodernizowany operat ewidencji grunt闚 i budynk闚.

| wi璚ej ... |


Utrudnienia w obs逝dze klient闚
03.04.2013
W zwi您ku z trwaj帷ymi pracami, polegaj帷ymi na konwersji baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do systemu informatycznego EWID2007 Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru informuje, 瞠 od dnia 8 kwietnia br. nast徙i okresowe wstrzymanie wprowadzania zmian do bazy ewidencji grunt闚 i budynk闚. Planowane wznowienie aktualizacji operatu ewidencyjnego nast徙i 23 kwietnia br. Wstrzymanie aktualizacji baz danych jest konieczne dla prawid這wego przygotowania i przeprowadzenia procesu konwersji danych do nowego systemu informatycznego EWID2007. Zmiana systemu wi捫e si z dostosowaniem baz powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do obowi您uj帷ych przepis闚 prawa.

| wi璚ej ... |


Rozporz康zenie w sprawie baz danych opublikowane
25.03.2013
Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w 安idnicy informuje, 瞠 dnia 21 marca 2013 r. w Dzienniku Ustaw w poz.383 og這szone zosta這 rozporz康zenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiekt闚 topograficznych oraz mapy zasadniczej. Rozporz康zenie wchodzi w 篡cie po up造wie 14 dni od dnia og這szenia.

PLIK DO POBRANIA:


Informacja dotycz帷a zmian granic administracyjnych miasta 畝r闚
06.02.2013
Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w 安idnicy informuje, 瞠 na podstawie Rozporz康zenia Rady Ministr闚 z dnia 31.07.2012 r. w sprawie ustalenia granic niekt鏎ych gmin i miast oraz zmiany siedziby w豉dz gminy (Dz.U z 2012, poz.873), z dniem 1 stycznia 2013 r. nast徙i這 w陰czenie do miasta 畝r闚 cz窷ci obr瑿u ewidencyjnego Mrowiny o 陰cznej powierzchni 87,03 ha. W zwi您ku z tym nast徙i豉 zmiana numeracji dzia貫k.

| wi璚ej ... |


  ARCHIWUM WIADOMO列I

ROK: 

 |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |

 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, 瞠 odwiedzana strona korzysta z plik闚 cookies. W zwi您ku z powy窺zym u篡tkownik strony mo瞠 domy郵nie ustawi w przegl康arce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawie b璠zie 鈍iadomym aktem woli i akceptacji plik闚 cookies.

 |  do g鏎y  |

  Copyright ©  PBGiK w 安idnicy - Wszelkie prawa zastrze穎ne