STRONA G紟NA     AKTUALNO列I    WARTO WIEDZIE


OGΜSZENIE 
15.12.2014
Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w 安idnicy informuje, 瞠 dnia 24 grudnia 2014 r. biuro b璠zie nieczynne.
W dniu 31 grudnia 2014 r. w zwi您ku z konieczno軼i przeprowadzenia inwentaryzacji nieczynna b璠zie kasa Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w 安idnicy. W tym dniu b璠 przyjmowane wnioski i wydawane dokumenty ju op豉cone i zrealizowane.
Za utrudnienia przepraszamy.

Awaria techniczna
25.07.2014
W zwi您ku z awari techniczn portal mapowy Powiatu 安idnickiego b璠zie niedost瘼ny w dniach od 25.07.2014 godz. 16:00 do dnia 28.07.2014 godz.7:00. 
Za utrudnienie przepraszamy. 

INFORMACJA
09.07.2014
Z uwagi na nowelizacj przepis闚 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (zmiana stawek oraz sposobu obliczania op豉t za udost瘼nienie materia堯w zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.in rzeczoznawcom maj徠kowych) informujemy, 瞠 z dniem 12 lipca br. “Portal rzeczoznawcy” zostanie zamkni皻y do czasu dostosowania go do nowych regulacji prawnych. Planuje si, 瞠 prace dostosowawcze potrwaj ok. miesi帷a. Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

REWOLUCJA W GEODEZJI
09.07.2014
Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w 安idnicy informuje, 瞠 4 lipca br. w Dzienniku Ustaw poz. 897 opublikowana zosta豉 nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego (dalej Pgik). Poza kilkoma wyj徠kami nowe przepisy wchodz w 篡cie 12 lipca br.

| wi璚ej ... |


Starosta i gminy wymieniaj si danymi
05.02.2014
Jeszcze w 2013 roku Starosta 安idnicki podj掖 inicjatyw wsp馧pracy z gminami powiatu 鈍idnickiego w zakresie dost瘼u i wymiany danych pomi璠zy rejestrami publicznymi jakimi s ewidencja grunt闚 i budynk闚 (EGiB) oraz ewidencja miejscowo軼i, ulic i adres闚 (EMUiA). Obowi您ek prowadzenie niniejszych ewidencji wynika z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz.1287 z p騧n.zm.), przy czym organem prowadz帷ym pierwsz ewidencj (EGiB) jest starosta, a drug (EMUiA) odpowiednio prezydent, burmistrz lub w鎩t.

| wi璚ej ... |


Modernizacja EGiB miasta 安idnica zako鎍zona
13.12.2013
Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w 安idnicy informuje, 瞠 w dniu 20 listopada b.r. w Dzienniku Urz璠owym Wojew鏚ztwa Dolno郵御kiego, pod pozycj 5852, Starosta 安idnicki og這si informacj, o tym, 瞠 od dnia 26 pa寮ziernika 2013 r. w obr瑿ach ewidencyjnych: 0001 Osiedle M這dych, 0002 Zawisz闚, 0003 Fabryczna, 0004 字鏚mie軼ie po這穎nych w mie軼ie 安idnica, obowi您uje zmodernizowany operat ewidencji grunt闚 i budynk闚.

| wi璚ej ... |


Utrudnienia w obs逝dze klient闚
03.04.2013
W zwi您ku z trwaj帷ymi pracami, polegaj帷ymi na konwersji baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do systemu informatycznego EWID2007 Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru informuje, 瞠 od dnia 8 kwietnia br. nast徙i okresowe wstrzymanie wprowadzania zmian do bazy ewidencji grunt闚 i budynk闚. Planowane wznowienie aktualizacji operatu ewidencyjnego nast徙i 23 kwietnia br. Wstrzymanie aktualizacji baz danych jest konieczne dla prawid這wego przygotowania i przeprowadzenia procesu konwersji danych do nowego systemu informatycznego EWID2007. Zmiana systemu wi捫e si z dostosowaniem baz powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do obowi您uj帷ych przepis闚 prawa.

| wi璚ej ... |


Rozporz康zenie w sprawie baz danych opublikowane
25.03.2013
Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w 安idnicy informuje, 瞠 dnia 21 marca 2013 r. w Dzienniku Ustaw w poz.383 og這szone zosta這 rozporz康zenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiekt闚 topograficznych oraz mapy zasadniczej. Rozporz康zenie wchodzi w 篡cie po up造wie 14 dni od dnia og這szenia.

PLIK DO POBRANIA:


Informacja dotycz帷a zmian granic administracyjnych miasta 畝r闚
06.02.2013
Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w 安idnicy informuje, 瞠 na podstawie Rozporz康zenia Rady Ministr闚 z dnia 31.07.2012 r. w sprawie ustalenia granic niekt鏎ych gmin i miast oraz zmiany siedziby w豉dz gminy (Dz.U z 2012, poz.873), z dniem 1 stycznia 2013 r. nast徙i這 w陰czenie do miasta 畝r闚 cz窷ci obr瑿u ewidencyjnego Mrowiny o 陰cznej powierzchni 87,03 ha. W zwi您ku z tym nast徙i豉 zmiana numeracji dzia貫k.

| wi璚ej ... |


Nowe rozporz康zenie w sprawie klasyfikacji gleboznawczej grunt闚
29.11.2012
Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w 安idnicy w 安idnicy informuje, 瞠 w dniu 
14 listopada 2012 r. w Dzienniku Ustaw w poz.1246 og這szone zosta這 rozporz康zenie Rady Ministr闚 z dnia 12 wrze郾ia 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji grunt闚.

PLIK DO POBRANIA:


Informacja dotycz帷a modernizacji EGiB w Strzegomiu i 安idnicy
07.11.2012
Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w 安idnicy informuje, 瞠 w dniu 7 listopada b.r. w Dzienniku Urz璠owym Wojew鏚ztwa Dolno郵御kiego, pod pozycj 3800, Starosta 安idnicki og這si informacj, o tym, 瞠 od dnia 1 pa寮ziernika 2012 r. w obr瑿ach ewidencyjnych: Krzy穎wa G鏎a Nr1, Osiedle Wsch鏚 Nr2, 字鏚mie軼ie Nr3, Grabina Pn Nr4, Grabina Pd Nr5 po這穎nych w mie軼ie Strzegomiu i w 2 obr瑿ach ewidencyjnych miasta 安idnica: 0005 Zach鏚 i 0006 Kraszowice, obowi您uje zmodernizowany operat ewidencji grunt闚 i budynk闚.

| wi璚ej ... |


Modernizacja EGiB miasta Strzegomia i obr瑿闚 Zach鏚 i Kraszowice w mie軼ie 安idnica zako鎍zona
31.10.2012
Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w 安idnicy informuje, 瞠 od 1 pa寮ziernika 2012 r. na mie軼ie Strzegomiu i w 2 obr瑿ach ewidencyjnych miasta 安idnica: 0005 Zach鏚 i 0006 Kraszowice obowi您uje zmodernizowany operat ewidencyjny.

| wi璚ej ... |


Informacja o zmianie dokumentowania op豉t wynikaj帷ych z rozporz康zenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysoko軼i op豉t za czynno軼i geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a tak瞠 za wykonywanie wyrys闚 i wypis闚 z operatu ewidencyjnego ( Dz. U. Nr 37, poz. 333).
03.07.2012
Uprzejmie informujemy, 瞠 z dniem 1 sierpnia 2012 r. Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w 安idnicy za czynno軼i geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a tak瞠 za wykonywanie wyrys闚 i wypis闚 z operatu ewidencyjnego, b璠zie wystawia這 w miejsce dotychczasowych rachunk闚 dow鏚 pobrania op豉ty.

| wi璚ej ... |


INFORMACJA dla rzeczoznawc闚 maj徠kowych
03.07.2012
Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w 安idnicy informuje, 瞠 od dnia 02.07.2012 r. za udost瘼nienie w formie komputerowej bazy danych rejestru cen i warto軼i nieruchomo軼i, b璠zie pobierana op豉ta wynikaj帷a z za陰cznika nr 3, Tabela I, lp.4 rozporz康zenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r w sprawie wysoko軼i op豉t za czynno軼i geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a tak瞠 za wykonywanie wyrys闚 i wypis闚 z operatu ewidencyjnego (Dz.U Nr 37, poz.333), w wysoko軼i 70 z za udost瘼niony obr瑿.

| wi璚ej ... |


Planowane zadania z zakresu geodezji i kartografii w 2012 roku
03.07.2012
Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w 安idnicy informuje, 瞠 w 2012 roku przewidziane s do realizacji nast瘼uj帷e zadania z zakresy geodezji i kartografii:
  1. modernizacja ewidencji grunt闚 i budynk闚 dla miasta Strzegomia; planowane zako鎍zenie pa寮ziernik 2012 r. ,
  2. modernizacja ewidencji grunt闚 i budynk闚 dla dw鏂h obr瑿闚 miasta 安idnica (Kraszowice, Zach鏚); planowane zako鎍zenie pa寮ziernik 2012 r.,
  3. aktualizacja u篡tk闚 gruntowych w zakresie sad闚 dla obr瑿闚 Grodziszcze i Krzy穎wa; planowane zako鎍zenie koniec wrze郾ia 2012 r,

| wi璚ej ... |


Nowe prawo z zakresu geodezji i kartografii
03.07.2012
Przypominamy, 瞠 w ostatnim czasie wesz造 w 篡cie nowe rozporz康zenia bezpo鈔ednio zwi您ane z dzia豉lno軼i geodezyjn i kartograficzn. Najistotniejsze z nich:
  1. rozporz康zenie Ministra Spraw Wewn皻rznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standard闚 technicznych wykonywania geodezyjnych pomiar闚 sytuacyjnych i wysoko軼iowych oraz opracowywania i przekazywania wynik闚 tych pomiar闚 do pa雟twowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Rozporz康zenie wesz這 w 篡cie z dniem 22 grudnia 2011 r.,
     
  2. rozporz康zenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osn闚 geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. Rozporz康zenie wesz這 w 篡cie z dniem 14 kwietnia 2012 r.,
     
  3. rozporz康zenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 1012 r. w sprawie pa雟twowego rejestru nazw geograficznych (PRNG). Rozporz康zenie wesz這 w 篡cie z dniem 10 kwietnia 2012 r.

| wi璚ej ... |


Podsumowanie roku 2011 w Powiatowym Biurze Geodezji i Katastru w 安idnicy
03.07.2012
Rok 2011 dla pracownik闚 i zarz康zaj帷ych Powiatowym Biurem Geodezji i Katastru w 安idnicy by sprawdzianem funkcjonowania w nowej formie organizacyjnej. Pomimo obaw zwi您anych z likwidacj jednostki dzia豉j帷ej w formie gospodarstwa pomocniczego i powo豉niem nowej w formie jednostki bud瞠towej, nie odnotowano wi瘯szych zak堯ce w realizacji zada i obs逝dze klient闚.

| wi璚ej ... |


  ARCHIWUM WIADOMO列I

ROK: 

 |  2009  |  2010  |  2011  |

 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, 瞠 odwiedzana strona korzysta z plik闚 cookies. W zwi您ku z powy窺zym u篡tkownik strony mo瞠 domy郵nie ustawi w przegl康arce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawie b璠zie 鈍iadomym aktem woli i akceptacji plik闚 cookies.

 |  do g鏎y  |

  Copyright ©  PBGiK w 安idnicy - Wszelkie prawa zastrze穎ne

  design by TONER